OPLEIDER

EPAcademie is een initiatief van ImmoCert, een kwaliteitspartner voor professionals in de inspectie en certificering van gebouwen.
Middels EPAcademie beoogt ImmoCert elke professional te ondersteunen in het vergaren of actualiseren van vakkennis.

 

CURSIST

Elke deelnemer aan een cursus of opleiding van EPAcademie, ongeacht of hij/zij ook klant of relatie is van ImmoCert.

 

INSCHRIJVEN

Inschrijving komt tot stand na aanmelding voor een cursus of acceptatie van een offerte daartoe.
Zodra ingeschreven wordt je beschouwd als cursist en zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.

 

LESMATERIAAL

EPAcademie stelt voor alle cursussen lesmateriaal (online videolessen, presentaties, naslagwerk, cursusmap, reader en dergelijke – digitaal of op papier) beschikbaar. Reproductie van lesmateriaal mag alleen geschieden met schriftelijke toestemming van de opleider. Het is niet toegestaan lesmateriaal of de persoonlijke inlog van de online leeromgeving aan derden ter beschikking te stellen. Ook het verwerken van lesmateriaal in andere cursussen is niet toegestaan.

 

BESCHIKBAARHEID ONLINE LEEROMGEVING EN ABONNEMENT ONLINE LEEROMGEVING

De online leeromgeving is beschikbaar voor op de website bij de cursus is aangegeven termijn, of zoveel korter mocht de lesstof tussentijds achterhaald worden door nieuwe voorschriften of wijzigingen van brondocumenten.
met een maximum van 1 jaar. Deze sluit automatisch na deze termijn.

 

DEELNAME, CERTIFICAAT VAN DEELNAME EN EXAMENS

Na voltooiing van een volledig programma van een cursus ontvang je een bewijs van deelname.
Daarnaast kunnen er aanvullende eisen zijn voor het verkrijgen van een certificaat van deelname of diploma. Voor een aantal cursussen is een examen mogelijk, of zelfs vereist. Ook dit wordt vermeld bij de desbetreffende cursussen.

 

CURSUSPRIJZEN EN BETALING

EPAcademie verstuurt na aanmelding bij de open opleidingen de factuur, of biedt de gelegenheid bij inschrijving het verschuldigde bedrag online te voldoen. Betaling wordt verlangd binnen twee weken na ontvangst van de factuur. Indien de factuur niet betaald is, kan deelname van de cursus niet plaatsvinden.

 

WIJZIGING OF ANNULERING DOOR EPACADEMIE

Een cursus kan bij onvoldoende deelnemers geannuleerd worden of naar een andere datum of locatie verplaatst worden. Ook kunnen zich situaties voordoen waardoor wij uit overmacht gedwongen zijn een cursus te annuleren. Wij zoeken dan naar een alternatief door bijvoorbeeld een andere datum aan te bieden voor het volgen van de cursus. Als een cursus op enig moment door de opleider wordt geannuleerd of verplaatst, zijn er geen bijkomende kosten voor opleider of cursist.

 

WIJZIGING OF ANNULERING DOOR CURSIST

Tot vier weken voor aanvang van een cursus kunt u kosteloos annuleren of verplaatsen.
Binnen vier weken en een week vóór aanvang van de cursus worden 50% van de cursuskosten in rekening gebracht.
Annuleer of verplaats je binnen een week voor de aanvang van de cursus, dan wordt 100% van de cursusprijs in rekening gebracht. Je dient schriftelijk te annuleren of te verplaatsen. Annulering van een digitale (online) cursus kan alleen zolang er nog geen toegang is gekregen tot de (online) leeromgeving. Indien reeds betaald of gefactureerd is en er is sprake van een verminderde betalingsverplichting, vindt creditering van de factuur plaats.

 

KLASSIKALE LES VERPLAATSEN NAAR ONLINE LES

Indien door omstandigheden (bijvoorbeeld RIVM maatregelen door Corona) een klassikale les niet meer fysiek kan plaats vinden, dan wordt deze (indien mogelijk) omgezet naar een online les.

 

PRIVACY-VERKLARING

Persoonlijke informatie en cursusresultaten worden hooguit voor statistische doeleinden geregistreerd. Antwoorden en uitkomsten worden vertrouwelijk behandeld. Deze informatie wordt op geen enkele manier aan derden beschikbaar gesteld.

 

NEDERLANDS RECHT

Op deze voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

 

PERSOONSREGISTRATIE

Door het aangaan van een overeenkomst met de opleider wordt door cursist toestemming verleend voor automatische verwerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens worden uitsluitend gebruiken voor haar eigen activiteiten en de verkregen persoonsgegevens beheren op de wijze die de wet voorschrijft.