Introductie

Over deze cursus:

Er verandert veel vanaf 1 juli 2024, maar toch ook weer niet.

Delen van de tekst van de Isso publicaties zijn verplaatst.
Procedures worden meer ondergebracht in de BRL9500.
Algemene kennis over constructies en installaties wordt niet meer in de Isso 75.1 en 82.1 beschreven, maar is nu verplaatst naar een “handboek”. Aan de inhoud van dit handboek is nog niets toegevoegd.
Als je in het bezit bent van de vijfde druk van Isso 75.1 en of 82.1 is er nog geen aanleiding om deze aan te schaffen.

Online lesvoorbereiding:

Deze online cursus is de lesvoorbereiding voor de cursusdag.  Hier worden enkele algemene maar vooral inhoudelijke zaken behandeld die aansluiten op je vakbekwaamheid.   Tijdens de cursusdag zelf gaan we meer in op algemene (woning-basismethode) zaken.

Cursusdag:

In groepen van 5 tot 15 adviseurs wordt met een vakdocent de behandelde stof besproken.
Er wordt dieper ingegaan op vragen of onduidelijkheden uit het theoretische (online) deel.
Zowel in het online gedeelte als tijdens de cursusdag worden enkele praktijk casussen behandeld.

Toets:  

De verplichte afsluitende toets wordt aan het einde van de cursusdag (online) gemaakt.
Deelnemers dienen hiervoor zelf een laptop mee te nemen.