Voor het klassikale deel van onze cursussen hebben we samenwerkingen met diverse locaties in Nederland.

In een vergaderopstelling wordt de lesstof behandeld met behulp van beamers en flipovers.
Bij elke cursus is de groepsgrootte (afhankelijk van de locatie) beperkt tot 10 a 15 personen.
Per locatie hanteren we een minimum aantal deelnemers van 5.