EP Academie

Accreditatie

Accreditatie

Als onderdeel van ImmoCert is EP-Academie volledig geaccrediteerd voor de bijscholingscursussen EP-W en EP-U.